Spring naar content

Actieweek

27 juni t/m 1 juli 2022

Actieweek Huisartsenzorg juni 2022 

Om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg organiseerden we eind juni 2022 de actieweek huisartsenzorg. Een week waarin we luid en duidelijk het geluid vanuit de huisartsenzorg lieten horen en lieten zien wat er nodig is om te zorgen dat de huisartsenzorg toegankelijk blijft voor patiënten en een mooie sector blijft om in te werken.  

De opkomst tijdens de actieweek was hoog. Vele huisartsen en andere medewerkers uit de huisartsenzorg deden mee aan een of meerdere activiteiten en lieten zo hun stem horen.  

We sloten de week af op 1 juli met een manifestatie op het Malieveld. Een indrukwekkende bijeenkomst waarbij duizenden huisartsen en medewerkers uit de huisartsenzorg aan het woord kwamen en nogmaals het motto van de actieweek lieten horen: ‘Voor iedereen een huisarts, nu en in de toekomst!’  

Waarom een actieweek?

Met de actieweek wilden we aandacht vragen voor de toenemende druk op de huisartsenzorg. Inzet van de actieweek was het maken van concrete, afdwingbare afspraken in o.a. het integraal zorgakkoord, om de druk in de huisartsenzorg merkbaar te verlichten.  

In de actieweek vroegen we verbetering op vier thema’s: 

  • Meer tijd voor patiëntenzorg: een standaard consulttijd van 15 minuten; duidelijke grenzen aan het huisartsenaanbod; vertrouwen in plaats van verantwoording en een merkbare vermindering van administratieve lasten. 
  • Wachttijden in ggz, sociaal domein en tweede lijn: aanpak wachtlijsten en wachttijdopvang door andere hulpverleners voor patiënten die op een wachtlijst staan. 
  • Vermindering van de druk van de ANW: alleen gebruik van de huisartsenposten bij echte spoedklachten; een andere organisatie en verdeling van verantwoordelijkheid voor het doen van diensten op de huisartsenposten; en integrale samenwerking tussen huisartsenposten, ambulances en SEH’s. 
  • Het gebrek aan voldoende en betaalbare praktijkhuisvesting: gemeenten moeten in hun plannen voldoende ruimte creëren voor huisartsenhuisvesting en de vergoeding moet worden aangepast om verschillen in huisvestingskosten op te vangen. 

Wat hebben we bereikt?

Er is veel gebeurd sinds de actieweek voor de huisartsenzorg. Hoe we nu verder gaan, lees je op de website van de LHV onder het kopje ‘Hoe nu verder?’.

Door wie?

De actieweek huisartsenzorg was een initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH), actiegroep ‘Help de huisarts verzuipt’ en actiegroep ‘De bezorgde huisarts’.