Spring naar content

faq

Wat moet je weten

Over de actieweek

We willen meer aandacht voor de drukte in de huisartsenzorg. Die moet worden aangepakt, om te zorgen dat de huisartsenzorg een mooie sector blijft om in te werken en toegankelijk blijft voor patiënten. Het is het waard om daarvoor te knokken en te laten zien dat het tij gekeerd moet worden!

Deze zomer maakt de overheid meerjarenplannen voor de hele zorg. Er zijn nog steeds geen concrete afspraken voor de aanpak van de druk op de huisartsenzorg. Daarom is het belangrijk dat we met z’n allen nú een stevig geluid laten horen. Op 1 juli met zoveel mogelijk mensen op het Malieveld en ook in aanloop daar naartoe.

We willen dat er concrete afspraken worden gemaakt die de druk in de huisartsenzorg merkbaar gaan verlichten. Die afspraken moeten afdwingbaar zijn, partijen moeten eraan gebonden zijn die na te komen.

We willen vooral verbetering zien op 4 punten:

1. We willen voor alle huisartsen meer tijd voor de patiënt: de standaard consulttijd moet naar 15 minuten, de grenzen van het huisartsenaanbod moeten worden gerespecteerd en willen een systeem van vertrouwen i.p.v. verantwoording (merkbare vermindering van administratieve lasten).

2. De wachttijden in ggz, sociaal domein en tweede lijn: de wachtlijsten moeten worden aangepakt en er moet wachttijdopvang worden geboden aan patiënten die op een wachtlijst staan.

3. De druk van de ANW moet verminderen: alleen gebruik van de huisartsenposten bij echte spoedklachten, een andere organisatie en verdeling van verantwoordelijkheid voor diensten doen op de huisartsenposten en integrale samenwerking tussen huisartsenposten, ambulances en SEH’s.

4. Het gebrek aan voldoende en betaalbare praktijkhuisvesting: gemeenten moeten in hun plannen voldoende ruimte creëren voor huisartsenhuisvesting en de vergoeding moet worden aangepast om verschillen in huisvestingskosten op te vangen.

De hele actieweek is van en voor huisartsen, praktijkmedewerkers, huisartsen in opleiding en iedereen die verder de huisartsenzorg een warm hart toedraagt. Dat geldt ook voor de manifestatie op het Malieveld in Den Haag, op vrijdag 1 juli van 14.00-16.00 uur. Iedereen die deelneemt aan deze manifestatie doet dit op eigen verantwoordelijkheid en kosten en in overleg met collega-huisartsen en binnen het praktijkteam. Zodat zoveel mogelijk huisartsen en praktijkmedewerkers dit dat willen, ook daadwerkelijk kunnen deelnemen. Om samen een luid en duidelijk signaal te laten horen!

Door de vergrijzing, doordat mensen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen en door demografische ontwikkeling wordt er steeds meer en complexere zorg gevraagd van de huisartsen. Ook zijn er op andere plekken in de zorg, zoals de GGZ, verpleeghuizen en ziekenhuizen, geregeld lange wachtlijsten. Patiënten die door de huisarts worden verwezen naar die zorg, kunnen daar vaak niet snel terecht en hebben dan de zorg van den huisartsenpraktijk nodig om de tijd te overbruggen. 

De drukte laat zich ook merken in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW). Dan zijn de huisartsenposten open voor spoedzorg. Geregeld melden zich daar ook mensen die eigenlijk geen spoedzorg nodig hebben, maar niet willen wachten. De druk van diensten draaien in de avond-, nacht- en weekenduren trekt een zware wissel op veel huisartsen. Het beperkt hun beschikbaarheid in de huisartsenzorg overdag.

Daarnaast is er de administratieve lastendruk. Allerlei formulieren invullen ter verantwoording van de zorg die je hebt gegeven en medische verklaringen invullen; het verwerken van dat soort verzoeken gaat ten koste van de tijd voor patiëntenzorg.

Of je nu huisarts bent, werkzaam in de huisartsenzorg, elders in de zorg werkt of om een andere reden wilt bijdragen: iedereen is welkom om mee te doen. We hebben materialen die je als huisartsenpraktijk en -post kunt gebruiken om patiënten te laten weten dat je meedoet. We hebben materialen waarmee je als steunbetuiger (patiënt, collega-zorgverlener of anderzijds) je steun kunt uiten, zoals een brief aan minister Kuipers. Je kunt je eigen actie opzetten, je laten horen op social media en je kunt naar de manifestatie op het Malieveld komen op 1 juli.
Lees meer op de Doe-mee-pagina.

We vinden het leuk om te horen over lokale acties. Ben je iets van plan of heb je een actie gehad, meld het ons en dan kunnen wij ook aandacht besteden aan jouw actie en kunnen we een mooi overzicht maken van alles wat er georganiseerd is gedurende de week. Hier kun je je actie aanmelden.

Als je een foto of filmpje maakt van je actie, stuur die dan naar info@huisartseninactie.nl met wat informatie erbij en plaats het op social media met de hashtag #IedereenEenHuisarts erbij, dan komt ‘ie ook terug in de social media wall op www.huisartseninactie.nl.