Spring naar content

faq

Wat moet je weten

Deze pagina wordt verder aangevuld.

Over de actieweek

We willen meer aandacht voor de drukte in de huisartsenzorg. Die moet worden aangepakt, om te zorgen dat de huisartsenzorg een mooie sector blijft om in te werken en toegankelijk blijft voor patiënten. Het is het waard om daarvoor te knokken en te laten zien dat het tij gekeerd moet worden!

Deze zomer maakt de overheid meerjarenplannen voor de hele zorg. Er zijn nog steeds geen concrete afspraken voor de aanpak van de druk op de huisartsenzorg. Daarom is het belangrijk dat we met z’n allen nú een stevig geluid laten horen. Op 1 juli met zoveel mogelijk mensen op het Malieveld en ook in aanloop daar naartoe.

We willen dat er concrete afspraken worden gemaakt die de druk in de huisartsenzorg merkbaar gaan verlichten. Die afspraken moeten afdwingbaar zijn, partijen moeten eraan gebonden zijn die na te komen.

We willen vooral verbetering zien op 4 punten:

1. We willen voor alle huisartsen meer tijd voor de patiënt: de standaard consulttijd moet naar 15 minuten, de grenzen van het huisartsenaanbod moeten worden gerespecteerd en willen een systeem van vertrouwen i.p.v. verantwoording (merkbare vermindering van administratieve lasten).

2. De wachttijden in ggz, sociaal domein en tweede lijn: de wachtlijsten moeten worden aangepakt en er moet wachttijdopvang worden geboden aan patiënten die op een wachtlijst staan.

3. De druk van de ANW moet verminderen: alleen gebruik van de huisartsenposten bij echte spoedklachten, een andere organisatie en verdeling van verantwoordelijkheid voor diensten doen op de huisartsenposten en integrale samenwerking tussen huisartsenposten, ambulances en SEH’s.

4. Het gebrek aan voldoende en betaalbare praktijkhuisvesting: gemeenten moeten in hun plannen voldoende ruimte creëren voor huisartsenhuisvesting en de vergoeding moet worden aangepast om verschillen in huisvestingskosten op te vangen.

De hele actieweek is van en voor huisartsen, praktijkmedewerkers, huisartsen in opleiding en iedereen die verder de huisartsenzorg een warm hart toedraagt. Dat geldt ook voor de manifestatie op het Malieveld in Den Haag, op vrijdag 1 juli van 14.00-16.00 uur. Iedereen die deelneemt aan deze manifestatie doet dit op eigen verantwoordelijkheid en kosten en in overleg met collega-huisartsen en binnen het praktijkteam. Zodat zoveel mogelijk huisartsen en praktijkmedewerkers dit dat willen, ook daadwerkelijk kunnen deelnemen. Om samen een luid en duidelijk signaal te laten horen!

Door de vergrijzing, doordat mensen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen en door demografische ontwikkeling wordt er steeds meer en complexere zorg gevraagd van de huisartsen. Ook zijn er op andere plekken in de zorg, zoals de GGZ, verpleeghuizen en ziekenhuizen, geregeld lange wachtlijsten. Patiënten die door de huisarts worden verwezen naar die zorg, kunnen daar vaak niet snel terecht en hebben dan de zorg van den huisartsenpraktijk nodig om de tijd te overbruggen. 

De drukte laat zich ook merken in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW). Dan zijn de huisartsenposten open voor spoedzorg. Geregeld melden zich daar ook mensen die eigenlijk geen spoedzorg nodig hebben, maar niet willen wachten. De druk van diensten draaien in de avond-, nacht- en weekenduren trekt een zware wissel op veel huisartsen. Het beperkt hun beschikbaarheid in de huisartsenzorg overdag.

Daarnaast is er de administratieve lastendruk. Allerlei formulieren invullen ter verantwoording van de zorg die je hebt gegeven en medische verklaringen invullen; het verwerken van dat soort verzoeken gaat ten koste van de tijd voor patiëntenzorg.

Of je nu huisarts bent, werkzaam in de huisartsenzorg, elders in de zorg werkt of om een andere reden wilt bijdragen: iedereen is welkom om mee te doen. We hebben materialen die je als huisartsenpraktijk en -post kunt gebruiken om patiënten te laten weten dat je meedoet. We hebben materialen waarmee je als steunbetuiger (patiënt, collega-zorgverlener of anderzijds) je steun kunt uiten, zoals een brief aan minister Kuipers. Je kunt je eigen actie opzetten, je laten horen op social media en je kunt naar de manifestatie op het Malieveld komen op 1 juli.
Lees meer op de Doe-mee-pagina.

We vinden het leuk om te horen over lokale acties. Ben je iets van plan of heb je een actie gehad, meld het ons en dan kunnen wij ook aandacht besteden aan jouw actie en kunnen we een mooi overzicht maken van alles wat er georganiseerd is gedurende de week. Hier kun je je actie aanmelden.

Als je een foto of filmpje maakt van je actie, stuur die dan naar info@huisartseninactie.nl met wat informatie erbij en plaats het op social media met de hashtag #IedereenEenHuisarts erbij, dan komt ‘ie ook terug in de social media wall op www.huisartseninactie.nl.  

Over de manifestatie

Het adres van het Malieveld is: Koekamplaan, 2594 AA Den Haag

We adviseren je om met het openbaar vervoer te komen. Het Malieveld ligt op slechts een paar minuten lopen van treinstation Den Haag Centraal.

Kom je wel met de auto, volg dan wanneer je Den Haag inrijdt via de centrumring de borden ‘Malieveld’. Onder het Malieveld bevindt zich een grote parkeergarage van Q-park waar je je auto kwijt kunt. Een andere optie is Interparking op het Korte Voorhout.

Je kunt ook gebruik maken van een P+R-parkeerplaats rondom Den Haag en het laatste stukje met de tram, trein of bus afleggen.

Heb jij voor een groep huisartsen en personeel een bus gehuurd waarmee jullie gezamenlijk naar de manifestatie komen? Meld dat dan bij ons, dan geven we je specifieke instructies voor waar de touringcar kan parkeren en de reizigers direct kan afzetten op het Malieveld. Mail ons dan op info@huisartseninactie.nl als jij de organisator bent van de bustocht en je vanuit de LHV nog geen mail hebt ontvangen over het parkeren van de touringcar.

Nee, dat hoeft niet.
We vinden het natuurlijk wel leuk om te weten dat je komt. En het is ook leuk als je dat aan anderen in jouw netwerk laat weten. Dat kun je doen door je aan te melden op het Facebook- en/of Linkedin-evenement.

Het Malieveld is een heel groot terrein, maar je vindt onze manifestatie gemakkelijk. Vanuit het treinstation Den Haag Centraal gezien, staan we aan de linkerkant van het Malieveld opgesteld. Vanuit de parkeergarage Malieveld/de binnenstad gezien, staan we aan de voorkant van het Malieveld.

Ten eerste natuurlijk je actie-enthousiasme. Daarnaast roepen we iedereen op om een wit actieshirt te dragen. Dat mag een shirt zijn met lange of korte mouwen. Ben je huisarts (in opleiding) of medewerker in de huisartsenzorg, zet op je shirt dan voor hoeveel patiënten jij zorg draagt (meer informatie vind je hier). Zo laten we aan iedereen zien voor hoeveel patiënten wij staan.

Verder raden we aan dat je wat te drinken meeneemt. Er mag geen eten of drinken worden verkocht tijdens de manifestatie, dus zorg dat je zelf wat te drinken en eventueel te eten meeneemt. Het veld moeten we na afloop schoon achterlaten, dus neem je je afval mee naar de afvalbak/naar huis?

Spandoeken en protestborden mogen ook mee. Maar let op: dikke stokken – bijvoorbeeld aan je spandoek – zijn niet toegestaan van de politie. Ook bij andere grote materialen is er het risico dat de politie die in beslag neemt.

Ja dat mag. Wel heeft de politie aangegeven dat er richtlijnen zijn voor spandoeken, foto-/tekstborden, vlaggen en dergelijke. De politie geeft aan: “deze mogen niet zijn voorzien van dikke stokken (zoals bijvoorbeeld bezemstelen en vlaggenstokken). De teksten/uitingen op de spandoeken, foto-/tekstborden, vlaggen zullen niet discriminerend, beledigend of opruiend zijn.”

Ja, je mag zelf eten en drinken meenemen. Het is vanuit de vergunning voor de manifestatie niet toegestaan om eten en drinken te verkopen op het Malieveld. Er is dus geen catering aanwezig. Zorg dat je zelf iets te drinken bij je hebt, zeker als het erg warm wordt.

Nee, het gaat hierbij niet om een formele staking. Het is een manifestatie. Omdat in de huisartsenzorg alles draait om de patiënt houden we de gevolgen van onze acties voor patiënten ook die dag zo beperkt mogelijk. Als organisatoren hebben we gesteld dat de huisartsenspoedzorg voor patiënten de hele dag geborgd moet zijn. Bijvoorbeeld door de huisartsenpost eerder open te stellen die dag of als huisartsenpraktijken onderling (binnen de Hagro) oplossingen voor de spoedzorg te organiseren. Het is regionaal en lokaal maatwerk, dus de oplossing kan per plaats verschillen. Elke huisartsenpraktijk informeert de eigen patiënten waar de patiënten op vrijdag(middag) voor spoedzorg terecht kunnen.

Iedereen die deelneemt aan deze manifestatie doet dit op eigen verantwoordelijkheid en kosten en in overleg met collega-huisartsen en binnen het praktijkteam. Zodat zoveel mogelijk huisartsen en praktijkmedewerkers dit dat willen, ook daadwerkelijk kunnen deelnemen. Om samen een luid en duidelijk signaal te laten horen!

De politie heeft de volgende richtlijnen meegegeven. Het is een voorwaarde van de vergunning voor onze manifestatie dat we deze richtlijnen met jullie delen.

POLITIERICHTLIJNEN DEMONSTRATIE/MANIFESTATIE

 • Er zullen geen wegen en/of kruisingen of splitsingen hiervan worden geblokkeerd.
 • De demonstratie locatie zal na afloop schoon worden opgeleverd.
 • Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid worden strikt nageleefd.
 • De spandoeken, foto-/tekstborden, vlaggen zullen niet zijn voorzien van dikke stokken (zoals bijvoorbeeld bezemstelen en vlaggenstokken). De teksten/uitingen op de spandoeken, foto-/tekstborden, vlaggen zullen niet discriminerend, beledigend of opruiend zijn.
 • Indien gebruik wordt gemaakt van geluidsversterking, dan zal het volume daarvan op een, door de politie bepaald, aanvaardbaar niveau blijven.
 • De in- en uitgangen van gebouwen worden niet geblokkeerd en zullen voor eenieder vrij toegankelijk blijven.
 • De eventueel door derden weggeworpen flyers worden door de organisatie opgeruimd.
 • Geen voorwerpen die plegen te worden gebruikt of geschikt zijn om te worden gebruikt bij wanordelijkheden, zoals een ketting, knuppel, beschermende middelen, helm/ bivakmuts en of andere vormen van gezichtsbedekking worden meegevoerd en/of gebruikt.
 • Geen gezichtsbedekking in de vorm van sjaals, helm / bivakmuts en of andere vormen van gezichtsbedekking dragen. Mondkapjes zijn toegestaan.
 • Geen verboden tekens (zoals bijv. Swastika teken, hakenkruis, SS rune-teken, wolfsangel) op welke wijze dan ook zichtbaar gemaakt c.q. meegevoerd worden.
 • In het belang van de openbare orde en veiligheid, ter bescherming ter bescherming van de woon- en leefomgeving, is het niet toegestaan om stoffen, zoals bijvoorbeeld hout, olie, kaarsen, fakkels e.d., te verbranden en zorgt de organisatie ervoor dat er ook geen enkele andere vorm van verbranding plaats vindt.
 • Op de route zal men gebruik maken van het trottoir en niet van de rijbanen (deze blijven beschikbaar voor het verkeer en openbaar vervoer), tenzij anders bepaald door politie of bestuur.

DOE OOK MEE!

KOM OOK IN ACTIE

Kom naar de manifestatie op het Malieveld op 1 juli. Organiseer je eigen lokale actie. En gebruik onze handige campagnematerialen om iedereen te laten weten waarom jij actie voert.