Spring naar content

Blijven inzetten op oplossingen

Er is veel gebeurd sinds de actieweek voor de huisartsenzorg. In vervolggesprekken met onder andere minister Kuipers en de zorgverzekeraars zijn wij urgentie blijven vragen voor de problemen binnen de huisartsenzorg en de oplossingen die we nodig hebben. Lees hier via welk kanaal je op de hoogte kunt blijven van de laatste stand van zaken.

Integraal Zorgakkoord (IZA)

In het Integraal Zorgakkoord staan afspraken over een aantal van de problemen die we aankaartten tijdens de actieweek. Op 16 september hebben de partijen die akkoord zijn, het Integraal Zorgakkoord ondertekend. De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft het akkoord niet ondertekend. Wij willen concrete resultaten zien op het gebied van de ANW en Meer tijd voor de patiënt, om meer vertrouwen te krijgen dat de toezeggingen die in het IZA staan ook echt zullen worden nagekomen.

Als die voorwaarden voor ANW en Meer tijd voor de patiënt binnen 3 maanden concreet worden ingevuld, besluiten we als huisartsen opnieuw of we het Integraal Zorgakkoord gaan tekenen. De laatste informatie over het Integraal Zorgakkoord vind je op de website van de LHV.